Werkwijze

 

Na de aanmelding wordt (afhankelijk van de problematiek) in een of meerdere gesprekken een beeld gevormd van de aard en ernst van de klachten van uw kind en de achtergronden daarvan. Hierbij wordt doorgaans ook van gerichte vragenlijsten gebruik gemaakt. Samen met u en uw kind kijk ik grondig en efficiënt naar de klachten en de achtergronden. Het kan zijn dat screenend of uitgebreider psychologisch onderzoek moet worden verricht. Vervolgens zal mijn visie op de problematiek en een behandelplan worden voorgelegd. Als u hiermee akkoord gaat kan met de behandeling worden gestart. Soms blijkt na intake dat u meer gebaat bent bij een doorverwijzing naar een andere vorm van hulp.

 

In de behandeling wordt gewerkt volgens gangbare en goed werkzame therapievormen, waaronder cognitieve gedragstherapie, EMDR en systeemtherapie.

 

Vergoeding

 

Voor behandeling van kinderen en jeugdigen geldt dat deze geheel wordt vergoed door de gemeente waarin het kind staat ingeschreven. De praktijk heeft een contract met de 9 samenwerkende gemeenten in Westelijk Noord-Brabant, voor meer informatie zie www.jeugdhulpwbw.nl.

 

De praktijk staat niet open voor behandeling van psychische stoornissen bij volwassenen die vallen onder de door de zorgverzekeraars vergoede zorg. Behandeling of begeleiding van problemen bij volwassenen die door de cliënt zelf betaald wordt is in sommige gevallen wel mogelijk. Hieronder valt ook partnerrelatietherapie. Als u vragen heeft over uw situatie wat betreft de vergoeding verzoek ik u contact met mij op te nemen.

 

 

Privacy

Vanzelfsprekend is uw privacy gewaarborgd. Hierbij worden de beroepscodes van de beroepsverenigingen NIP en NVO gevolgd. Informatie verstrekken of inwinnen over de behandeling kan alleen als u hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

 

Voor de privacyverklaring, klik hier

Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent over de behandeling is het belangrijk dat u dat u met uw behandelaar bespreekt. Mocht dit naar uw mening dermate onbevredigend zijn dat u een klacht wilt indienen, kunt u zich in eerste instantie wenden tot www.klachtenportaalzorg.nl. U kunt u zich richten tot de beroepsverenigingen: het Nederlands Instituut voor Psychologen (zie www.psynip.nl), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (zie www.nvo.nl) en het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl)

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Praktijk voor Psychologie Johan van Schaik.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?                               
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van de praktijk, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met de praktijk.

Zo bereik je het AKJ

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.