Hulp bij Scheiding

De praktijk is gespecialiseerd in het bieden van hulp aan kinderen en ouders die zijn verwikkeld in milde of ernstige echtscheidingsproblematiek. Kinderen en jeugdigen die gebukt gaan onder echtscheidingssituaties en de gevolgen daarvan kunnen hierbij worden begeleid of behandeld. Voor ouders kan mediation, ouderschapsbemiddeling of ouderbegeleiding worden aangeboden.

Voor deze doelgroep kan maatwerk worden geboden in samenwerking met collega en echtgenote Fabienne Adriaansen, orthopedagoog-generalist en specialist in conflictscheidingen, waarbij de combinatie van begeleiding voor het kind naast bemiddeling/begeleiding voor de ouders parallel kan worden aangeboden. De hulp staat open voor kinderen en hun ouders die staan ingeschreven in de gemeenten in West-Brabant-West.
 

Doelgroep


Kinderen (0-18 jaar) en hun ouders die zijn verwikkeld in een conflict- of echtscheidingssituatie.
 

Hulpaanbod


Vóór echtscheiding: ouders overwegen te gaan scheiden

 • Voorlichting en begeleiding over gevolgen van scheiding op het kind (voor ouders, voor kind)
 • Ouders zoeken hulp voor hun kind betrokken bij relatieproblemen tussen ouders
 • Partnerrelatiegesprekken, gericht op de mogelijkheden tot herstel van de relatie 

 

Tijdens: ouders hebben besloten om te scheiden 

 

 • Ouders verzoeken mediation/bemiddeling voor ouders op gebied van de zorgregeling, contactregeling, communicatie en/of het opstellen van een ouderschapsplan
 • Ouders zoeken hulp voor het kind in deze fase

 

Na echtscheiding: ouders komen er samen niet uit wat betreft zorg, contactregeling en/of het kind heeft last van de gevolgen van de echtscheiding.

 

 • Individuele begeleiding of behandeling van het kind
 • Mediation/ouderschapsbemiddeling op gebied van de zorgregeling, contactregeling, communicatie en/of het opstellen van een ouderschapsplan)
 • Combinatie van ouderschapsbemiddeling en begeleiding van het kind
 • Individuele begeleiding voor ouders met emotionele problemen als gevolg van de echtscheiding
 • Bijzondere curator (na benoeming door rechtbank)

   

  Doelen


  Afhankelijk van de situatie kan aan de volgende doelen worden gewerkt:
   

   • Verbeteren van het oplossen en hanteren van conflicten
   • Herstellen of verbeteren van de communicatie
   • Vergroten van het inzicht in de scheidingsproblematiek (o.a. impact op en gevolgen voor het kind, de eigen emoties en het eigen aandeel in de problematiek)
   • Vergroten van het inzicht in de emoties die bij een scheiding komen kijken en hoe hier beter mee om te gaan
   • Maken van goede afspraken over zorg en omgang
   • Adequaat vormgeven van gezamenlijk ouderschap
   • Herstellen van het contact tussen het kind en de uitwonende ouder
   • Naar voren brengen van de stem van het kind
   • In kaart brengen van het verhaal over de scheiding en de wensen en behoeftes van het kind
   • Emotioneel sterker maken van het kind
   • Behandelen van emotionele problematiek bij het kind (bijvoorbeeld met EMDR)
   • Bieden van handvatten aan ouders en kind om de (nieuwe) gezinssituatie zo goed mogelijk vorm te blijven geven